It's about my pension, stupid!

Opinión - 25 Febreiro 2018

As pensións constitúen un dos alicerces fundamentais do Estado moderno do Benestar. No Estado español hai case dez millóns de retirados pensionistas que constitúen o principal celeiro de votos da dereita. Mais semella que existen centos de milleiros deste colectivo que xa non acreditan nos contos e mentiras dos políticos que adoitaban obter os seus votos.

Grupo parlamentario galego moeda de cambio?

Opinión - 11 Maio 2016

Cómpre saber se o grupo de En Marea no Congreso é compatible cos plans de Podemos e IU e as razóns para non blindalo mediante a presentación dun partido instrumental

Semente de emprendedores

Opinión - 06 Decembro 2015

A sabedoría acumulada dos nosos agricultores, non é froito da casualidade, débese a anos e anos de experiencia, de observación, de paciencia é de encontrar a relación causa – efecto dos diferentes fenómenos biolóxicos, atmosféricos, nutricionais, ou temporais.

Unha aproximación ao déficit de tarifa eléctrico

Opinión - 20 Novembro 2015

Intentar comprender a complexidade do sistema enerxético en España e do mercado eléctrico en particular, parte de reflexionar sobre o aumento continuado dos prezos da electricidade, a excesiva complexidade do sistema eléctrico, o monopolio empresarial de tal sistema e o cambio de timón na “política enerxética” realizada nos últimos anos, en aras de considerar ás enerxías renovables como responsables do desequilibrio estrutural do propio sistema.

Cervexa artesán: Un sector en movemento

Opinión - 17 Novembro 2015

Cada vez son máis os emprendedores e emprendedoras, que apostan por un sector tan tradicional, e a vez tan innovador como é o da cervexa artesán, que a modo de colmea activa, están espallados por diferentes puntos da xeografía galega.

Suma e segue sumando

Opinión - 15 Novembro 2015

En anteriores ocasións, e neste mesmo foro, estas liñas trataron de facerse eco de diferentes “desviacións” ou “situación particulares” que podían apreciarse no sistema enerxético en xeneral, e en España en particular, e que en definita poñían de manifesto,novamente, como quen ten a información ten o poder, e como a opacidade informativa está moitas veces detrás da opacidade evolutiva.

De emprendedores para emprendedores

Opinión - 27 Outubro 2015

Ter unha idea innovadora é moi importante, o xermolo do chamado a ser un padrón de éxito. A clave está naquilo que se fai a continuación. Esa primeira intuición hai que traballala con múltiples criterios, pulila, visualizala, traela ao mundo real, moldeala, relacionala e focalizala nos beneficios que pode ofrecer tanto para a sociedade en xeral como para os seus usuarios en particular.

Máis que portas ao sol

Opinión - 22 Outubro 2015

Hai poucos días saiu aprobada a normativa que regula o autoconsumo eléctrico en España. Un feito ainda novedoso e sorprendente aquí, tanto en “contenido como en continente”. Cun reducido límite de 10 kW, toda autoproducción de electricidade que exceda deste límite, e que polo tanto supoña verter excedente á rede eléctrica, terá que afrontar unha penalización económica por kW, en base á descompensación e competencia desleal que eses vertidos poden supor fronte ao mercado tradicional eléctrico en España.

A desnaturalizada socieconomía actual: Reflexións e cara á estratexia 2010

Opinión - 07 Outubro 2015

Resulta habitual facer unha referencia case directa á enerxía cando se está a falar da Estratexia 2020. Non é un erro absoluto, mais só unha variable do conxunto. Así, a Estratexia 2020 apoiase en cinco eixos de actuación:

O reto de emprender: un proceso difícil

Opinión - 29 Setembro 2015

É moi gratificante encontrarse con persoas decididas, valentes, visionarias, creativas e innovadoras, que ten unha idea brillante, que descobren o nicho de mercado e que desenvolven un plan de negocio consistente, realista, crible e fiable, co que están totalmente implicados, e pon nel todas as súas enerxías e o seu capital para sacalo adiante.

Moral e economía

Opinión - 21 Setembro 2015

Agora que comeza un novo curso académico e chegan novos estudantes as facultades de Economía e ADE venme ao pensamento unha falacia moi popular entre a xente nova, incluso entre os estudantes de economía: esta é a idea de que a economía é unha disciplina sen contido moral.

Inmigración e mobilidade laboral axudan aos traballadores menos cualificados

Opinión - 15 Setembro 2015

Nas últimas semáns vimos asistindo con horror a máis grande onda de refuxiados experimentada por Europa nos últimos decenios. Proliferan os posicionamentos inducidos polo medo a que os inmigrantes ocupen os postos de traballo dos nativos, impoñan importantes custes aos contribuintes ou simplemente a convivencia se deteriore. Nun recente referéndum, a poboación suiza ven de rexeitar o libre movemento de traballadores da UE, tamén recentemente o primeiro ministro británico reclamou o incremento das restriccións a mobilidade laboral dentro da UE. A propia UE tivo unha actitude titubeante ao comezo da chegada dos refuxiados. Tras a conmoción xerada polas brutáis imaxes dos refuxiados mortos a UE aborda a creación dun sistema de reparto entre estados dos demandantes de asilo.

  • 1
  • 2
  • Esta sección conta coa financiación da Deputación de Lugo, do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.