O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, intervén no XIII Congreso Rexional do Partido Popular (PP) Estremadura / Andrés Rodríguez - Europa Press.

O fío condutor de Feijóo

Opinión Emprende - 05 Agosto 2022

Segundo a practica totalidade dos inquéritos publicados (a maioría deles promovidos para alimentar un estado de opinión favorábel á inevitabilidade dunha derrota da actual maioría que sostén ao goberno de Sánchez), a chegada de Feijoo á dirección do PP explica, nunha boa medida, a expectativa de cambio que debuxan eses traballos demoscópicos.

O unionismo no seu bucle

Opinión Emprende - 08 Abril 2018

Hai so quince días anticipei nestas mesmas páxinas (“Aínda hai xuices en Berlin”) o probábel rexeitamento da xustiza alemá á extradición de Puigdemont polo delicto de rebelión, á vista da redacción do tipo delictivo da alta traición no Código Penal alemán, que require violencia ou intimidación. Mais semellaba que non, que Llarena fixera un traballo moi bó, que Merkel e Rajoy eran moi amigos e Alemaña un país serio. Puigdemont sería extraditado axiña.

It's about my pension, stupid!

Opinión Emprende - 25 Febreiro 2018

As pensións constitúen un dos alicerces fundamentais do Estado moderno do Benestar. No Estado español hai case dez millóns de retirados pensionistas que constitúen o principal celeiro de votos da dereita. Mais semella que existen centos de milleiros deste colectivo que xa non acreditan nos contos e mentiras dos políticos que adoitaban obter os seus votos.

Grupo parlamentario galego moeda de cambio?

Opinión Emprende - 11 Maio 2016

Cómpre saber se o grupo de En Marea no Congreso é compatible cos plans de Podemos e IU e as razóns para non blindalo mediante a presentación dun partido instrumental

Semente de emprendedores

Opinión Emprende - 06 Decembro 2015

A sabedoría acumulada dos nosos agricultores, non é froito da casualidade, débese a anos e anos de experiencia, de observación, de paciencia é de encontrar a relación causa – efecto dos diferentes fenómenos biolóxicos, atmosféricos, nutricionais, ou temporais.

Unha aproximación ao déficit de tarifa eléctrico

Opinión Emprende - 20 Novembro 2015

Intentar comprender a complexidade do sistema enerxético en España e do mercado eléctrico en particular, parte de reflexionar sobre o aumento continuado dos prezos da electricidade, a excesiva complexidade do sistema eléctrico, o monopolio empresarial de tal sistema e o cambio de timón na “política enerxética” realizada nos últimos anos, en aras de considerar ás enerxías renovables como responsables do desequilibrio estrutural do propio sistema.

Cervexa artesán: Un sector en movemento

Opinión Emprende - 17 Novembro 2015

Cada vez son máis os emprendedores e emprendedoras, que apostan por un sector tan tradicional, e a vez tan innovador como é o da cervexa artesán, que a modo de colmea activa, están espallados por diferentes puntos da xeografía galega.

Suma e segue sumando

Opinión Emprende - 15 Novembro 2015

En anteriores ocasións, e neste mesmo foro, estas liñas trataron de facerse eco de diferentes “desviacións” ou “situación particulares” que podían apreciarse no sistema enerxético en xeneral, e en España en particular, e que en definita poñían de manifesto,novamente, como quen ten a información ten o poder, e como a opacidade informativa está moitas veces detrás da opacidade evolutiva.

De emprendedores para emprendedores

Opinión Emprende - 27 Outubro 2015

Ter unha idea innovadora é moi importante, o xermolo do chamado a ser un padrón de éxito. A clave está naquilo que se fai a continuación. Esa primeira intuición hai que traballala con múltiples criterios, pulila, visualizala, traela ao mundo real, moldeala, relacionala e focalizala nos beneficios que pode ofrecer tanto para a sociedade en xeral como para os seus usuarios en particular.

Máis que portas ao sol

Opinión Emprende - 22 Outubro 2015

Hai poucos días saiu aprobada a normativa que regula o autoconsumo eléctrico en España. Un feito ainda novedoso e sorprendente aquí, tanto en “contenido como en continente”. Cun reducido límite de 10 kW, toda autoproducción de electricidade que exceda deste límite, e que polo tanto supoña verter excedente á rede eléctrica, terá que afrontar unha penalización económica por kW, en base á descompensación e competencia desleal que eses vertidos poden supor fronte ao mercado tradicional eléctrico en España.

A desnaturalizada socieconomía actual: Reflexións e cara á estratexia 2010

Opinión Emprende - 07 Outubro 2015

Resulta habitual facer unha referencia case directa á enerxía cando se está a falar da Estratexia 2020. Non é un erro absoluto, mais só unha variable do conxunto. Así, a Estratexia 2020 apoiase en cinco eixos de actuación:

O reto de emprender: un proceso difícil

Opinión Emprende - 29 Setembro 2015

É moi gratificante encontrarse con persoas decididas, valentes, visionarias, creativas e innovadoras, que ten unha idea brillante, que descobren o nicho de mercado e que desenvolven un plan de negocio consistente, realista, crible e fiable, co que están totalmente implicados, e pon nel todas as súas enerxías e o seu capital para sacalo adiante.

Moral e economía

Opinión Emprende - 21 Setembro 2015

Agora que comeza un novo curso académico e chegan novos estudantes as facultades de Economía e ADE venme ao pensamento unha falacia moi popular entre a xente nova, incluso entre os estudantes de economía: esta é a idea de que a economía é unha disciplina sen contido moral.

Inmigración e mobilidade laboral axudan aos traballadores menos cualificados

Opinión Emprende - 15 Setembro 2015

Nas últimas semáns vimos asistindo con horror a máis grande onda de refuxiados experimentada por Europa nos últimos decenios. Proliferan os posicionamentos inducidos polo medo a que os inmigrantes ocupen os postos de traballo dos nativos, impoñan importantes custes aos contribuintes ou simplemente a convivencia se deteriore. Nun recente referéndum, a poboación suiza ven de rexeitar o libre movemento de traballadores da UE, tamén recentemente o primeiro ministro británico reclamou o incremento das restriccións a mobilidade laboral dentro da UE. A propia UE tivo unha actitude titubeante ao comezo da chegada dos refuxiados. Tras a conmoción xerada polas brutáis imaxes dos refuxiados mortos a UE aborda a creación dun sistema de reparto entre estados dos demandantes de asilo.

Formación, innovación e información: pilares dun futuro sostible "social"?

Opinión Emprende - 07 Setembro 2015

No complexo panorama socioeconómico e financeiro actual, a supervivencia dos axentes económicos é unha meta diaria, nun entorno no que o propio sistema económico destaca por non ser sostible e por non considerar a verdadeira importancia do consumidor como axente económico. Polo tanto, dificulta todavía máis esa supervivencia.

Unha oportunidade para os propietarios das terras: O dereito de propiedade I

Opinión Emprende - 23 Maio 2015

A expansión das enerxías renovables en España e en particular en Galicia, nos últimos anos non estivo exenta de controversias, dependendo en parte a súa aceptación social da valoración dos terreos forestais onde se instalaran estas infraestruturas industrias, debido aos desaxustes entre o prezo polo uso do terreo e os beneficios xerados da explotación. E por outra parte, non existía un modelo de regulamento que contemplase a participación de todos os axentes e colectivos implicados, provocando situacións de desamparo debido á non regulación.

Captarmos o investimento exterior

Opinión Emprende - 03 Maio 2015

Galicia supón moi pouco para o conxunto do Estado, tanto en termos de PIB como en poboación. Quere dicir isto que a nosa forza é a diferenza, a identidade, unha Marca propria. Mellor sermos país de noso ca provincia.

Sudamérica: dúas sendas

Opinión Emprende - 02 Maio 2015

Os países do subcontinente suramericanos teñen experimentado amplos vaivéns económicos. Países que hai décadas foron ricos, como Venezuela, caeron nunha profunda desgraza. Tamén a Arxentina experimentou algo semellante. Aos bos tempos sucedéronlle décadas perdidas. Esta primeira década do século XXI parece ter achegado novos folgos á maioría dos países do subcontinente. Tal vez este sexa a súa oportunidade para sumarse á senda da prosperidade.

O modelo enerxético actual de Galicia: Poder e non querer

Opinión Emprende - 24 Abril 2015

O papel estratéxico e estrutural que o sistema enerxético desempeña na evolución socioeconómica mundial, e polo tanto de España e Galicia, é o elemento clave para comprender a magnitude das negociacións xeopolíticas que ante el se construen.

Robert E. Lucas, as expectativas racionais

Opinión Emprende - 15 Abril 2015

Robert E. Lucas é un economista norteamericano que recibiu o premio Nobel de Economía no ano 1995. De acordo co informe da academia sueca que acompañou a decisión de lle conceder o galardón, Lucas foi merecedor do o Nobel por “ter desenvolvida e aplicada a hipótese das expectativas racionais, o que permitiu transformar a análise macroeconómica e profundizar na nosa comprensión da política económica”.

  • 1
  • 2
  • Esta sección conta coa financiación da Deputación de Lugo, do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.