Inmigración e mobilidade laboral axudan aos traballadores menos cualificados

Opinión - 15 Setembro 2015

Nas últimas semáns vimos asistindo con horror a máis grande onda de refuxiados experimentada por Europa nos últimos decenios. Proliferan os posicionamentos inducidos polo medo a que os inmigrantes ocupen os postos de traballo dos nativos, impoñan importantes custes aos contribuintes ou simplemente a convivencia se deteriore. Nun recente referéndum, a poboación suiza ven de rexeitar o libre movemento de traballadores da UE, tamén recentemente o primeiro ministro británico reclamou o incremento das restriccións a mobilidade laboral dentro da UE. A propia UE tivo unha actitude titubeante ao comezo da chegada dos refuxiados. Tras a conmoción xerada polas brutáis imaxes dos refuxiados mortos a UE aborda a creación dun sistema de reparto entre estados dos demandantes de asilo.

Formación, innovación e información: pilares dun futuro sostible "social"?

Opinión - 07 Setembro 2015

No complexo panorama socioeconómico e financeiro actual, a supervivencia dos axentes económicos é unha meta diaria, nun entorno no que o propio sistema económico destaca por non ser sostible e por non considerar a verdadeira importancia do consumidor como axente económico. Polo tanto, dificulta todavía máis esa supervivencia.

Unha oportunidade para os propietarios das terras: O dereito de propiedade I

Opinión - 23 Maio 2015

A expansión das enerxías renovables en España e en particular en Galicia, nos últimos anos non estivo exenta de controversias, dependendo en parte a súa aceptación social da valoración dos terreos forestais onde se instalaran estas infraestruturas industrias, debido aos desaxustes entre o prezo polo uso do terreo e os beneficios xerados da explotación. E por outra parte, non existía un modelo de regulamento que contemplase a participación de todos os axentes e colectivos implicados, provocando situacións de desamparo debido á non regulación.

Captarmos o investimento exterior

Opinión - 03 Maio 2015

Galicia supón moi pouco para o conxunto do Estado, tanto en termos de PIB como en poboación. Quere dicir isto que a nosa forza é a diferenza, a identidade, unha Marca propria. Mellor sermos país de noso ca provincia.

Sudamérica: dúas sendas

Opinión - 02 Maio 2015

Os países do subcontinente suramericanos teñen experimentado amplos vaivéns económicos. Países que hai décadas foron ricos, como Venezuela, caeron nunha profunda desgraza. Tamén a Arxentina experimentou algo semellante. Aos bos tempos sucedéronlle décadas perdidas. Esta primeira década do século XXI parece ter achegado novos folgos á maioría dos países do subcontinente. Tal vez este sexa a súa oportunidade para sumarse á senda da prosperidade.

O modelo enerxético actual de Galicia: Poder e non querer

Opinión - 24 Abril 2015

O papel estratéxico e estrutural que o sistema enerxético desempeña na evolución socioeconómica mundial, e polo tanto de España e Galicia, é o elemento clave para comprender a magnitude das negociacións xeopolíticas que ante el se construen.

Robert E. Lucas, as expectativas racionais

Opinión - 15 Abril 2015

Robert E. Lucas é un economista norteamericano que recibiu o premio Nobel de Economía no ano 1995. De acordo co informe da academia sueca que acompañou a decisión de lle conceder o galardón, Lucas foi merecedor do o Nobel por “ter desenvolvida e aplicada a hipótese das expectativas racionais, o que permitiu transformar a análise macroeconómica e profundizar na nosa comprensión da política económica”.

A non sostibilidade do modelo enerxético

Opinión - 13 Abril 2015

O avance da economía é un factor que inevitablemente leva a un aumento do consumo enerxético, e que vai incidindo nun aumento da oferta enerxética dispoñible. E neste contexto, a enerxía e a tripla perspectiva de sostibilidade presentan un forte nexo, destacando que a seguridade do abastecemento enerxético e o prezo da enerxía son factores clave para a reprodución da economía, pero recoñecendo que determinadas formas de produción e de consumo lesionan a sostibilidade ambiental.

A privatización de AENA, unha desfeita

Opinión - 07 Abril 2015

O derradeiro mes de febreiro, o goberno de Mariano Rajoy completou a privatización dun 49% do capital de AENA, a empresa que se encarga da xestión dos 47 principais aeroportos españois. Aínda que o obxectivo inicial do goberno era poñer un 60 por cen da empresa en mans privadas, decidiu pospoñer a privatización de un 11% do seu capital e manter o control público da empresa coa intención de reducir a débeda da mesma -que ascende a 17.000 millóns de euros- antes de completar o plan. A maior parte desta privatización parcial se fixo mediante unha oferta pública de accións, aínda que a xestora de fondos británica TCI foi seleccionada previamente como inversor de referencia e se converteu no accionista privado con unha maior participación, un 7,47%. O goberno, que asignou a empresa un valor de 8700 millóns de euros, ingresou 4263 millóns de euros pola operación.

Non só mais, mais tamén mellor: a mudanza de modelo produtivo

Opinión - 26 Febreiro 2015

As diferenzas de renda per cápita entre países son enormes. Para ter unha idea da magnitude destas diferenzas abonda con apontar que actualmente o Produto Interno Bruto per cápita medio do 10% dos países mais ricos multiplica por aproximadamente un factor de 40 o do 10% dos países mais pobres. Cáles son as causas destas diferenzas?.

Desconcerto, medo, histeria

Opinión - 13 Febreiro 2015

Contan as crónicas que, catro días antes de morrer, Emilio Botín confesou a un grupo de xornalistas que tiña dúas preocupacións fundamentais:a situación de Catalunya e o resultado acadado por Podemos.

A irrelevancia da Quantitative Easing

Opinión - 11 Febreiro 2015

O Banco Central Europeo está presto a embarcarse nun programa de compra masiva de activos financeiros a longo prazo. Principalmente compras de débeda pública a longo prazo –a dez anos- nos mercados secundarios. Algúns anos despois, o BCE parece querer seguir os pasos do seu homólogo estadounidense, a Reserva Federal. Cáles serán as consecuencias desta política, coñecida co nome de “Quantitative Easing” (QE)?.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Esta sección conta coa financiación da Deputación de Lugo, do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.