Artigos de Rafael Cuiña

Soberanía popular?

Empeza unha nova lexislatura na Galicia, na que todos os indicadores sociolóxicos din que probablemente a poucos importe o que pase nesa casa do pobo, pola percepción de que a política vive de costas ao sufrimento da cidadanía.

Cataluña punto de inflexión

Despois dunhas eleccións galegas, nas que o resultado da vontade popular foi un continuismo bastante predecible, as eleccións catalanas combinan varios factores case “explosivos”, que poden chegar a ser un punto de inflexión en canto ao modelo de Estado.

Despois da tormenta

Dicía o meu avó, que era un modesto muiñeiro, que “cando a limosna é moita, até o santo desconfía…”. Podía ser esta unha sentenza inmellorable, para describir o estado das cousas, tras unha batalla electoral que deixa vítimas que van moito máis alá que os perdedores cuantitativos dun proceso electoral.

Unha sociedade ao límite

O infame espectáculo vivido estes días no panorama político debería facer reflexionar seriamente á nosa sociedade sobre a necesaria rexeneración dunha caste que demostra día a día o viciado do seu proceder baixo a suposta representatividade da soberanía popular.

Catarse electoral

Dende que era moi neno, levo observando como unha tras outra, pasan as citas electorais polo noso país, dende a ilusión de finais dos anos oitenta, pasando pola normalidade dos anos noventa, até chegar á total desafección de hoxe en día por discursos baleiros de contido, e proclamas calculadas para adormecer ás masas.

Elitismo cualitativo

O nivel de demagoxia de algúns representantes públicos, está alcanzando cotas preocupantes pola súa irresponsabilidade social.

Cando os tempos son chegados

Algúns avezados politólogos, pretenden presentar as próximas eleccións galegas como unha especie de batalla das Termópilas, un tanto descompensada cuantitativamente polo potencial de cada “bando”.

Prostituír a democracia

Nas épicas batallas do pasado que tan ben describe o cinema bélico, en ocasións os exércitos en teoría máis poderosos perdían posicións ante o avance da intelixencia estratéxica dos inimigos que crían erradamente máis débiles.